Kategorier
Transport

Øget registreringsafgift

Den 28. februar 2012 fremsatte regeringen et lovforslag, der bevirker, at leasingselskaber fremover skal betale mere i registreringsafgift, svarende til en øget nettobeskatning på ca. 300 kr. om måneden. Der indgår mange elementer i en firmabil med lav beskatning, så beløbet afhænger helt af den enkelte bilmodel og af elementerne i leasingkontrakten; ekstraudstyr, løbetid, kilometre, services etc. ALD Automotive opfordrer alle kunder til at tage kontakt for at få afklaret, at de stadig har firmabiler med lav beskatning.

Bilmærker med lav beskatning

ALD Automotive er et selskab uafhængigt af bilmærker og vil således fortsat kunne levere en firmabil med forholdsvis lav beskatning. Vi kan anbefale et bredt udvalg af bilmodeller, der giver den lavest mulige beskatning. ALD er en af de største bilkøbere i Danmark og opnår derved markante stordriftsfordele, som vores kunder nyder godt af i form af lavere leasingydelser og lav beskatning.

En række bilmærker er kommet ind i kampen på firmabilsmarkedet med en særlig lav beskatning ved erhvervsleasing. På vores top 10 liste over de mest leasede biler i 2011 dominerer de tyske og franske bilmodeller billedet. Ford Mondeo, VW Passat og Ford S-Max indtog de første tre pladser. Renault var i 2011 det mest populære franske bilmærke, efterfulgt af Peugeot og Citroën.

Lav beskatning – ét af mange hensyn

Det er vigtigt at sikre, at man får en firmabil med lav beskatning, hvis man får stillet en fri bil til rådighed af sin arbejdsgiver.  I sådanne situationer skal medarbejderen beskattes af rådigheden over den frie bil. Den skattepligtige værdi af fri bil opgøres som en procentdel af beregningsgrundlaget tillagt et miljøtillæg.

Det er dog ikke tilstrækkeligt at have fokus på lav beskatning, når man vælger firmabil. Man bør beregne de totale udgifter til finansiering, afskrivning, service og vedligehold, dæk, forsikring, brændstofomkostninger osv. Som regel vil man med en leaset firmabil opnå en økonomisk besparelse på grund af stordriftsfordele på bilernes indkøbspris, interiør, ekstraudstyr foruden relativ lav beskatning.

Beskatning af bilens nypris eller markedspris er kun ét aspekt af sikringen af lav beskatning. Udgifter som benzin, forsikring, vægtafgift, ejerafgift, reparation/vedligeholdelse er indeholdt i fribilens skattepligtige værdi, ligesom olie, vand, sprinklervæske. ALD Automotive analyserer den totale økonomi efter TCO-princippet (Total Cost of Ownership) for at sikre lav beskatning samlet set.