Kategorier
Ventilation

Ventilation Jylland

Egenproduktion i Låsby

SERVEX leverer ventilation til hele landet fra vores fabrik i Jylland. SERVEX Ventilation A/S er en ingeniørvirksomhed i Jylland, nær Århus, som designer, projekterer og installerer ventilation i tæt samarbejde med vores kunder. Vores speciale er ventilationsentrepriser og service på ventilationsanlæg indenfor områderne industri, komfort og skibsventilation.

SERVEX Ventilation i Jylland har sin oprindelse i 1977. I dag er vi 30 ansatte og råder over 2.100 m2 produktionslokaler og kontor i Låsby. Vi har ydermere vores egen el- og automatik-afdeling med TREND automatik som speciale. I vor egenproduktion produceres ventilationsaggregater, kanaler og smedeopgaver m.m.

Ren, tør og tempereret luft er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø

En tidssvarende bygning skal være tæt for at undgå varmespild. I bestræbelserne på at få lukket alle huller og utætheder, overser man ind i mellem, at der skal frisk luft til for at få et ordentligt indeklima. I gamle urenoverede bygninger er der en naturlig ventilation, men uden at udefra kommende sodpartikler bliver filtreret fra. Ren, tør og tempereret luft er en forudsætning for sundhed, trivsel og dermed et godt arbejdsmiljø.

Ring til os, hvis I har problemer med indeklimaet eller arbejdsmiljøet. Vi leverer ventilation i hele landet fra vores domicil i Jylland og er altid klar til at give et uforpligtende tilbud.

Godt indeklima med lavest muligt energiforbrug

Det er en kendt sag at en gennemsnitsfamilie hver dag producerer ca. 15 l. vand i form af vanddampe, dels fra brugen af køkken og badeværelse. Vanddampen skal ud af huset igen ved hjælp af ventilation. I nogle huse er det tilstrækkeligt at lufte ud 10 min. 3 gange i døgnet. I nyisoleret byggeri er det nødvendigt at installere ventilation. Fugtigheden inden døre bør helst ikke være højere end 45-50 % om vinteren og 60-65% om sommeren. Luften kan ikke blive for tør, men hvis rumtemperaturen er for høj, eller der er for meget støv i lokalet, kan luften føles tør.

På arbejdspladser gælder de samme principper. Ventilation renser, affugter og tempererer luften indenfor. Industriventilation fra SERVEX Ventilation i Jylland sikrer, at lovgivningens krav til arbejdsmiljø og arbejdsklima overholdes. De ansatte sikres mod træk, støv og sundhedsskadelige stoffer. Samtidig sikrer vores anlæg lavest muligt energiforbrug. Vi designer, projekterer og installerer industriventilation i tæt samarbejde med vores kunder. Vi har specialiseret os i industriventilation, der både skaber et godt arbejdsmiljø og en god driftsøkonomi.