Kategorier
Uddannelse

Specialskole

Engvang – Den grønne Skole er en specialskole der rummer mange diagnoser. Deres målgruppe er normalt begavede elever og elever med lettere nedsat kognitivt funktionsniveau. Vi rummer elever med :
· udviklingsforstyrrelser, autisme, asperger, GUA, ADHD
· tilknytningsforstyrrelser
· personlighedsforstyrrelser
· sociale problemer, forstyrrelser i den følelsesmæssige udvikling
· angst, problemer med selvværd, manglende tillid til egne og omgivelserne evner og intentioner
· selvskadende adfærd
· mindre organiske eller genetiske dysfunktioner
· skoleværingsproblematikker/belastningssyndromer