Kategorier
Ventilation

Installation af ventilation

Effektiv ventilation til gavn for indeklimaet

Det er langt mere effektivt at ventilere med et mekanisk ventilationsanlæg end at lufte ud ved at åbne vinduer og døre (naturlig ventilation). Og det behøver ikke at kunne ses på energiregningen. I det meste nybyggeri sker der i dag installation af ventilation med varmegenvinding, hvor varmen fra den luft, der suges ud, bruges til at opvarme den friske luft, der blæses ind. Derved får de ansatte et behageligt indeklima med et godt luftskifte uden varmespild, og uden at de selv skal bruge tid på at lufte ud.

Det er vigtigt at eventuelle sundhedsskadelige partikler i luften udenfor ikke slipper ind. Ventilationsanlæg renser, affugter og tempererer luften indenfor. Dermed giver installation af ventilation øget trivsel og produktivitet, og virksomheder kan derfor spare mange penge på f.eks. sygefravær. Udover at beskytte medarbejderne mod støv og affaldsstoffer i luften, beskytter ventilationsanlægget selve bygningen og dens inventar mod fugt, svamp og udsving i temperaturen.

Installation af energieffektiv ventilation

I de senere år er der kommet mere fokus på vigtigheden af et godt indeklima på arbejdspladsen og i hjemmet. Nye bygningsreglementer og et generelt ønske om mere miljøvenlige løsninger har skabt stor efterspørgsel efter installation af energieffektiv ventilation. I gammelt byggeri kan der også ske installation af ventilation med varmegenvinding. Det kræver dog i mange tilfælde at bygningen isoleres bedre, da der kan være mange utætheder.

Der er mange penge at spare på energiforbruget ved installation af moderne ventilation – ofte vil investeringen kunne tjene sig hjem på få år.

Produktion, installation og vedligeholdelse af ventilation

SERVEX har over 30 års erfaring med design, produktion og installation af ventilation. Vi har specialiseret os i installation af ventilation på arbejdspladser og produktionsvirksomheder. På AVK Gummi A/S har vi varetaget installation af ventilation i kontorer, produktionen og kantinen. I samarbejde med kunden har vi sørget for at arbejdsmiljøet er i top, selvom der er tale om en både varmeproducerende og forurenende produktion. For at spare varmeenergi er anlæggenes varmegenvinding i flere tilfælde koblet sammen med varmeakkumuleringstanke, hvorfra man kan bruge varme, når der ikke produceres, eller der er varmeunderskud. Alle de anvendte ventilationsaggregater er skræddersyet til netop AVKs behov.

Udover installation af ventilation tilbyder vi service af ventilationsanlæg. Et ventilationsanlæg skal regelmæssigt efterses og vedligeholdes for at kunne fungere optimalt. Vi tilbyder derfor vores kunder at varetage al service efter installation af anlægget.

Kategorier
Ventilation

Ventilation erhverv

Erfaren samarbejdspartner

Har du behov for ventilation til industrien eller erhverv, er SERVEX Ventilation A/S en erfaren samarbejdspartner. SERVEX blev etableret i 1977 og har i dag 30 ansatte i Låsby, nær Århus. I egenproduktionen fremstilles alt fra små udsugningsanlæg til store specialaggregater ud fra kundespecifikationer og krav på op til 100.000 m3/h.

Vi leverer ventilation til erhverv; kontorer, butikker og fabrikker og skibe, og til det offentlige; kommuner, institutioner og skoler. Når det gælder industriventilation har vi stor erfaring fra bl.a. metalindustrien, møbelindustrien og levnedsmiddelindustrien. Vi har bl.a. varetaget ventilation og køling af TDCs serverrum, ligesom vi har leveret løsninger til Schulstad Brød, Danpres, AVK gruppen, Muehlhan og Superfos. De individuelle løsninger sker i tæt samarbejde med vores kunder.

Sundt indeklima og besparelser på varmeregningen

Det er ofte en kompleks opgave at vælge ventilation til erhverv. Valget afhænger af bygningens art og de aktiviteter, der foregår i den. Vi kan hjælpe med rådgivning, projektering, produktion og montage af ventilation til erhverv i alle brancher landet over. Vores miljøvenlige løsninger til ventilation af erhverv giver både et sundt indeklima og besparelser på varmeregningen og CO2-regnskabet.

Vi tilbyder også vedligeholdelse af ventilation til erhverv. Service på ventilation omfatter bl.a. justering af anlæggets parametre, så det passer til de faktiske forhold, rensning af ventilationskanaler samt udskiftning af komponenter. Opgaverne varierer fra simple filterudskiftninger til ændringer af ventilation, køling og automatik.

Gevinst for erhverv og miljø

Regelmæssig service er vigtig, hvis et ventilationsanlæg skal fungere optimalt. Anlægget skal rense, affugte og temperere luften indenfor, så indeklimaet er optimalt. Med vedligeholdelse af jeres ventilationsanlæg kan I undgå driftsproblemer, driftsstop og dyre reparationer. En serviceaftale med SERVEX Ventilation A/S er en gevinst for jeres virksomhed og miljøet.

Ring til os, hvis I har problemer med indeklimaet, eller har mistanke om at jeres klimaanlæg bruger for meget energi. Vi står til rådighed med uforpligtende forslag til, hvordan problemerne kan løses. Vi har specialiseret os i ventilation til erhverv, der både skaber et godt arbejdsmiljø og en god driftsøkonomi. Vi udvikler energieffektive, pladsbesparende og støjsvage løsninger til erhverv. De ansatte sikres mod støv og sundhedsskadelige stoffer.

Kategorier
Ventilation

Ventilations løsning

Over 30 års erfaring med ventilation

SERVEX Ventilation A/S, grundlagt i 1977, har over 30 års erfaring i fremstilling, levering, installation og vedligeholdelse af ventilations løsninger. Vi har i dag 30 ansatte og er placeret i Låsby, hvor vi råder over 2.100 m2 produktionslokaler og kontor. Vi udfører alle former for ventilationsentrepriser, med speciale i service på ventilationsanlæg.

Vi kan udvikle, fremstille og installere en energiøkonomisk ventilations løsning med varmegenvinding til erhverv og kommuner. Vores aktiviteter er ligeligt fordelt på industri, komfort og skibsventilation. Vi leverer ventilationsanlæg til skibe, fabrikker, laboratorier, skoler, idrætshaller, butikker mv.

Ventilations løsning der giver bedre arbejdsmiljø

En moderne ventilations løsning sætter en stopper for fugtproblemer i gammelt og nyt byggeri. Private hjem kan måske klare sig med gode udluftningsrutiner, men en ventilations løsning er nødvendig på større arbejdspladser, skoler, kontormiljøer osv.

En individuel tilpasset ventilations løsning kan sikre et godt indeklima, uden at det er nødvendigt at åbne vinduer. En ventilations løsning kan også gøre kælderrum til attraktive opholdsrum med en behagelig luft, der er renset, affugtet og tempereret. Et ventilations løsning udskifter luften mange gange i døgnet, så medarbejderne ikke udsættes for sundhedsskadelige stoffer.

Individuelt tilpasset ventilations løsning

Enhver ventilations løsning tager udgangspunkt i en grundig behovsanalyse. En ventilations løsning skal tilpasses rummet, så man ikke lægger mærke til det i hverdagen. Ventilationsanlæg kan hænges på væggen eller i loftet, og rørene kan skjules. Vi udvikler pladsbesparende og støjsvag industriventilation.

Træk, varme, kulde, røg og bilos giver et forringet indeklima. Med en ventilations løsning fra SERVEX får du straks et optimalt indeklima, uanset bygningens form og brugen heraf.

I længden kan en moderne ventilations løsning fra SERVEX også giver dig økonomiske fordele. Med op til 95 % genvinding af varme giver en ny ventilations løsning store energibesparelser og dermed lavere driftsomkostninger. Det giver også virksomheden et bedre CO2 regnskab.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud. Vi kan levere en ventilations løsning, der er skræddersyet til jeres behov.

Kategorier
Ventilation

Ventilationsanlæg tilbud

Specialister i installation af ventilationsanlæg – få et uforpligtende tilbud

SERVEX installerer ventilationsanlæg overalt i Danmark. Vores speciale er projektering, fremstilling og montering af ventilationsanlæg til industri, kontorer og skibe.

Et ventilationsanlæg genvinder op til 95 % af varmen fra den gamle luft, der fjernes fra bygningen – det kan ses på varmeregningen. Lad os give dig et godt tilbud på et energieffektivt ventilationsindlæg.

Forbedring af indeklimaet

Indeklimaet er en væsentlig faktor, når man taler om sundhed, produktivitet og indlæring. Både private og offentlige virksomheder har meget at vinde ved at få installeret et optimalt ventilationsanlæg, der giver større trivsel, højere produktivitet og et bedre arbejdsmiljø.

Gamle bygninger er fyldt med utætheder, der giver en naturlig ventilation. Til gengæld fosser varmen ud, og udefra kommende partikler filtreres ikke fra. For at spare energi er nyt byggeri så tæt, at der skal luftes ud mange gange om dagen for at sikre ordentlig ventilation.

På grund af manglende udluftning kan indeklimaet i mange bygninger være meget mere forurenet end udeluften i byområder. Aktiv ventilation med partikelfiltre fjerner forurening fra både udendørs og indendørs kilder. Aktiv ventilation med partikelfiltre kan integreres i en samlet energioptimeret løsning med varmegenvinding. 

Den rette ventilation giver bedre indeklima og helbred. Ring til os for at uforpligtende tilbud på ventilationsanlæg, der sikrer et godt indeklima og fjerner fugtproblemer.

To fluer med et smæk

Vi er altid klar til at køre ud og kigge på sagerne. Vi kan give et uforpligtende tilbud på ventilationsanlæg, der på én gang forbedrer indeklimaet og reducerer energiregningen.

Vi tager altid hensyn til bygningens stil, form og brug, når vi installerer ventilationsanlæg. Vi udvikler energieffektive, pladsbesparende, støjsvage og fleksible løsninger.

Vi kan også give tilbud på vedligeholdelse af ventilationsanlæg. Mange ventilationsanlæg kører ikke optimalt og bruger dermed for meget el og varme. Samtidig er indeklimaet ikke optimalt. Det er nemt at opnå både bedre indeklima og lavere energiforbrug med regelmæssige tjek af jeres ventilationsanlæg.  

Kategorier
Ventilation

Gode priser på ventilation og hurtig levering

SERVEX har mange års erfaring med projektering, levering, montering og vedligeholdelse af alle former for ventilation til konkurrencedygtige priser.

SERVEX Ventilation A/S blev etableret i 1977. På vores fabrik i Låsby, nær Århus, fremstiller vi alt fra små udsugningsanlæg til store specialaggregater ud fra kundespecifikationer og krav på op til 100.000 m3/h.

På vores eget blik- og smedeværksted skaber vi individuelle løsninger, der matcher de specielle krav til industriventilation. SERVEX har også egen el- og automatik-afdeling med TREND automatik som speciale. Vi kan tilbyde en kort leveringstid på industriventilation.

Energiregningen mindskes og produktiviteten øges

Ventilation sikrer frisk luft og en behagelig temperatur, kort sagt et godt indeklima. Et ventilationsanlæg filtrerer luften, så eventuelle sundhedsskadelige partikler udenfor ikke slipper ind. Luften bliver renset, affugtet og tempereret til glæde for alle, der opholder sig rummet. Ventilation kan spare penge på energiregningen, ligesom virksomheder kan tjene penge på øget produktivitet. Den mentale og fysiske ydeevne forøges ved et godt indeklima.

Ventilationsanlæg kan også forhindre selve bygningen og inventaret i at tage skade på grund af temperaturudsving og fugt.

Fleksibel ventilation til alle brancher

Ventilation kan tilpasses rummet, så man ikke lægger mærke til anlægget i dagligdagen. SERVEX designer pladsbesparende, støjsvag og fleksibel ventilation til gode priser. Vi kan levere kontorventilation, der kan monteres i loft, ophænges på væg eller placeres på gulvet.

Vores aktiviteter er ligeligt fordelt på komfortventilation, industriventilation og skibsventilation, og vores speciale er service af ventilationsanlæg. Det er nemt at få bedre indeklima og lavere energiforbrug med regelmæssige eftersyn af jeres ventilationsanlæg. Erfaringer viser at selv nyere ventilationsanlæg kan opnå betydelige energibesparelser ved små tilpasninger.

Vi anbefaler som regel at få installeret ventilation med varmegenvinding og varmepumpe, så man kan kombinere et optimalt indeklima med en lav energiregning. Anskaffelsesprisen for ventilation med varmegenvinding er dyrere end alternativet, men investeringen er relativt hurtigt tjent ind igen i sparede varmeudgifter.

Kategorier
Ventilation

Ventilation af skoler

Dårligt indeklima giver indlæringsvanskeligheder

Mange børn har indlæringsvanskeligheder på grund af dårligt indeklima; tung, fugtig eller støvet luft på grund af manglende rengøring og dårlig udluftning, partikler fra bilerne udenfor, træk eller for meget varme giver sygefravær, uro og børn, der lukker ned for læring. Mens skolelærerne er omfattet af arbejdsmiljøloven, er der ingen klare regler for eleverne.

Antallet af elever, der har behov for specialundervisning, stiger år for år, og skolerne oplever højt fravær. Eleverne pjækker primært fra de tunge fag som dansk, fysik og matematik og kan derfor ikke læse og regne, når de går ud af skolen. En del af disse dårligdomme skyldes formentligt et dårligt undervisningsmiljø.

Mange års erfaring i ventilation af skoler

SERVEX har gennem årene opnået stor ekspertise med ventilation af skoler. Vi har leveret ventilation til folkeskoler i bl.a. Slagelse og Randers.

Der er mange ting at tage hensyn til, når man skal projektere ventilation af skoler, uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Skoler indeholder mange forskellige slags rum, der kræver forskellige former for ventilation. Nogle rum, klasseværelser, gangarealer, kontorer, gymnastiksale, biblioteker osv. kan klare sig med komfortventilation. Skolekøkkener og toiletter kræver lidt mere, især med henblik på, at lugt ikke overføres til andre lokaler. I kemilokalet, sløjdlokalet, kopirummet osv. kræves der procesventilation.

Varmegenvinding betaler sig i længden

Opvarmning og ventilation er de mest energiforbrugende aktiviteter i mange skoler. Et godt indeklima er ikke ensbetydende med en høj energiregning – nærmere tværtimod. Med den rigtige ventilation kan skoler i mange tilfælde både nedsætte energiforbruget og øge kvaliteten af indeklimaet.

Ventilation af skoler kan projekteres med eller uden varmegenvinding. Anskaffelsesprisen for ventilation af skoler med varmegenvinding er dyrere end alternativet, men investeringen er relativt hurtigt tjent ind igen i sparede varmeudgifter.

God ventilation af skoler gør det muligt at tilvejebringe temperaturstyring og god luftkvalitet med et begrænset energiforbrug. Hver eneste løsning skal tilpasses bygningens brug og udformning.

Kategorier
Ventilation

Ventilation af industri

Bedre indeklima og mindre varmeregning med ventilation

Mange arbejdspladser i kommuner og industri har problemer med træk, kulde, varme, og luftforurening, der kan løses med ventilation. SERVEX tilbyder vores industri kunder ventilation, udsugning og dermed et godt arbejdsmiljø. Vi udvikler pladsbesparende, støjsvage og energieffektive løsninger til ventilation af industri.

God ventilation filtrerer støv, gasser og partikler fra luften i rummet, hvor der arbejdes. Optimal ventilation giver et bedre indeklima og sparer også på varmeregningen som følge af varmegenvinding.

Gør noget godt for klimaet – både det indre og det ydre

SERVEX designer, projekterer og installerer ventilation af industri i tæt samarbejde med vores kunder. Vi har specialiseret os i ventilation af industri, der både skaber et godt arbejdsmiljø og en god driftsøkonomi. 

Værdien af frisk luft kan ikke overvurderes, ikke mindst i vores industri, hvor ydeevnen er en direkte funktion af indeklimaet. Et ordentligt indeklima kan også minimere risikoen for arbejdsulykker. Et fald i ydeevnen på blot 5 % svarer alene i lønsum til ca. 5 milliarder kroner samlet set. Vores industri kan således tjene mange penge på optimal ventilation.

SERVEX sikrer, at lovgivningens krav til arbejdsmiljø og arbejdsklima overholdes. De ansatte sikres mod støv og sundhedsskadelige stoffer, hvilket minimerer sygefravær og giver øget arbejdsglæde.

Vores løsninger overholder gældende regler vedrørende varmegenvinding med filtrering af indblæsningsluft og mulighed for efteropvarmning. Energieffektiv ventilation reducerer driftsomkostninger og CO2 udslip.

Teknologisk Institut vurderer, at 20-30 % af alle ventilationsanlæg har et for stort energiforbrug – på mere end 50.000 kWh – samtidig med at indeklimaet ikke er optimalt. Det vurderes at halvdelen af alle anlæg kan halvere energiforbruget ved ganske små ændringer.

Speciale i industriventilation

SERVEX Ventilation A/S, der blev etableret i 1977, har specialiseret sig i ventilation af industri. På vores fabrik i Låsby, nær Århus, fremstiller vi bl.a. ventilationsaggregater, kanaler og smedeopgaver m.m. Vi fremstiller alt fra små udsugningsanlæg til store specialaggregater ud fra kundespecifikationer og krav på op til 100.000 m3/h. På eget blik- og smedeværksted skaber vi individuelle løsninger, der matcher de særlige behov for ventilation af industri. Vi har stor erfaring fra bl.a. metalindustrien, møbelindustrien og levnedsmiddelindustrien.

Kategorier
Ventilation

Ventilationsanlæg Jylland

Egenproduktion i Jylland

SERVEX designer, projekterer og installerer ventilationsanlæg fra vores fabrik i Jylland. Det sker i tæt samarbejde med vores kunder overalt i landet. SERVEX Ventilation A/S blev etableret i 1977 og ligger i Låsby, nær Århus. Her råder vi over 2.100 m2 produktionslokaler og kontor. I dag er 30 ansatte i Jylland beskæftiget med at levere ventilationsindlæg.

Vi udfører alle former for ventilationsentrepriser og service på ventilationsanlæg i Jylland og resten af landet. Vi leverer ventilationsanlæg til skibe, fabrikker, laboratorier, skoler, idrætshaller, butikker mv. Vores aktiviteter er ligeligt fordelt på industri, komfort og skibsventilation.

I de senere år har vi leveret ventilationsanlæg til en lang række virksomheder i Jylland; Danpres A/S i Låsby, Superfos i Randers, Randers Kommune, Fredericia Skibsværft, Danish Yacht i Skagen, Aarhus Tech m.fl.

Din sikkerhed for et godt arbejdsmiljø

Ventilationsanlæg skal rense, affugte og temperere luften indenfor. De ansatte sikres mod træk, støv og sundhedsskadelige stoffer. Det er især vigtigt at eventuelle sundhedsskadelige partikler fra udendørs forurening ikke slipper ind. Samtidig skal energiforbruget være så lavt som muligt. Erfaringer viser, at selv nyere ventilationsanlæg kan opnå betydelige energibesparelser ved små tilpasninger. Tilpasninger, der samtidig kan give et markant bedre indeklima.

Vi udvikler energieffektive, pladsbesparende, støjsvage og fleksible ventilationsanlæg på vores fabrik i Jylland. Vores nye VKA 3000 med krydsvarmeveksler kan f.eks. monteres i tag, ophænges på væg eller placeres på jorden – udendørs eller indendørs.

Vedligeholdelse af ventilationsanlæg

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på et nyt ventilationsanlæg eller service på det gamle.

Service på ventilationsanlæg omfatter bl.a. justering af anlæggets parametre, rensning af ventilationskanaler samt udskiftning af komponenter, typisk udskiftning af filtre. Vores egen automatikafdeling i Jylland giver sikkerhed for optimal drift af jeres ventilationsanlæg efter service.

Ordentlig vedligeholdelse er vigtig, hvis et ventilationsanlæg skal fungere optimalt. Vedligeholdelsen minimerer også risikoen for driftsproblemer, driftsstop og dyre reparationer.

Kategorier
Ventilation

Ventilation Jylland

Egenproduktion i Låsby

SERVEX leverer ventilation til hele landet fra vores fabrik i Jylland. SERVEX Ventilation A/S er en ingeniørvirksomhed i Jylland, nær Århus, som designer, projekterer og installerer ventilation i tæt samarbejde med vores kunder. Vores speciale er ventilationsentrepriser og service på ventilationsanlæg indenfor områderne industri, komfort og skibsventilation.

SERVEX Ventilation i Jylland har sin oprindelse i 1977. I dag er vi 30 ansatte og råder over 2.100 m2 produktionslokaler og kontor i Låsby. Vi har ydermere vores egen el- og automatik-afdeling med TREND automatik som speciale. I vor egenproduktion produceres ventilationsaggregater, kanaler og smedeopgaver m.m.

Ren, tør og tempereret luft er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø

En tidssvarende bygning skal være tæt for at undgå varmespild. I bestræbelserne på at få lukket alle huller og utætheder, overser man ind i mellem, at der skal frisk luft til for at få et ordentligt indeklima. I gamle urenoverede bygninger er der en naturlig ventilation, men uden at udefra kommende sodpartikler bliver filtreret fra. Ren, tør og tempereret luft er en forudsætning for sundhed, trivsel og dermed et godt arbejdsmiljø.

Ring til os, hvis I har problemer med indeklimaet eller arbejdsmiljøet. Vi leverer ventilation i hele landet fra vores domicil i Jylland og er altid klar til at give et uforpligtende tilbud.

Godt indeklima med lavest muligt energiforbrug

Det er en kendt sag at en gennemsnitsfamilie hver dag producerer ca. 15 l. vand i form af vanddampe, dels fra brugen af køkken og badeværelse. Vanddampen skal ud af huset igen ved hjælp af ventilation. I nogle huse er det tilstrækkeligt at lufte ud 10 min. 3 gange i døgnet. I nyisoleret byggeri er det nødvendigt at installere ventilation. Fugtigheden inden døre bør helst ikke være højere end 45-50 % om vinteren og 60-65% om sommeren. Luften kan ikke blive for tør, men hvis rumtemperaturen er for høj, eller der er for meget støv i lokalet, kan luften føles tør.

På arbejdspladser gælder de samme principper. Ventilation renser, affugter og tempererer luften indenfor. Industriventilation fra SERVEX Ventilation i Jylland sikrer, at lovgivningens krav til arbejdsmiljø og arbejdsklima overholdes. De ansatte sikres mod træk, støv og sundhedsskadelige stoffer. Samtidig sikrer vores anlæg lavest muligt energiforbrug. Vi designer, projekterer og installerer industriventilation i tæt samarbejde med vores kunder. Vi har specialiseret os i industriventilation, der både skaber et godt arbejdsmiljø og en god driftsøkonomi. 

Kategorier
Ventilation

Service på ventilationsanlæg i alle brancher

Service på ventilationsanlæg sikrer et godt arbejdsmiljø og en lav energiregning. SERVEX udfører service på ventilationsanlæg i hele landet. Vi har fire servicevogne og betjener omkring 150 faste kunder med service på alle typer ventilationsanlæg.

SERVEX Ventilation A/S er grundlagt i 1977 og har således over 30 års erfaring i fremstilling, levering, montage og vedligeholdelse af ventilationsanlæg. Vi har i dag 30 ansatte og er placeret i Låsby, hvor vi råder over 2.100 m2 produktionslokaler og kontor. Vi udfører alle former for ventilationsentrepriser, med speciale i service på ventilationsanlæg. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Sammen kan vi forbedre jeres arbejdsmiljø

Service på ventilationsanlæg omfatter bl.a. justering af anlæggets parametre, så det passer til de faktiske forhold, rensning af ventilationskanaler samt udskiftning af komponenter. Opgaverne varierer fra simple filterudskiftninger til ændringer af ventilation, køling og automatik. Vores egen automatikafdeling giver sikkerhed for optimal drift af jeres ventilationsanlæg efter service.

Regelmæssig service er vigtig, hvis et ventilationsanlæg skal fungere optimalt. Anlægget skal rense, affugte og temperere luften indenfor, så indeklimaet er optimalt. Et godt arbejdsmiljø sikres også ved, at der ikke er støjgener fra anlægget. Service på ventilationsanlæg kan sikre korrekte indstillinger, der medfører øget produktivitet og reducerede driftsomkostninger. Med service på ventilationsanlæg kan I undgå driftsproblemer, driftsstop og dyre reparationer.

Bruger jeres ventilationsanlæg for meget energi?

Teknologisk Institut har vurderet, at op mod en tredjedel af alle ventilationsanlæg har et for stort energiforbrug på mere end 50.000 kWh på grund af manglende service. Udover energi frådseriet er indeklimaet ikke optimalt. Tilsvarende vurderes, at halvdelen af alle ventilationsanlæg kan halvere energiforbruget ved ganske små ændringer i forbindelse med regelmæssig service.

I Danmark er det et lovkrav, at der sker service på større ventilationsanlæg hvert femte år. Den lovpligtige ordning er implementeret på baggrund af EU’s bygningsdirektiv og Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Formålet med eftersynet er primært at øge energieffektiviteten i klima- og ventilationsanlæg. Erfaringer viser at selv nyere ventilationsanlæg kan opnå betydelige energibesparelser ved små justeringer.

Et ventilationsanlæg er omfattet af ordningen, hvis summen af mærkepladeeffekterne for ventilationsmotorerne i indblæsning og udsugning er 5 kW eller derover. Har anlægget kun udsugning, gælder de 5 kW for ventilatormotoren i udsugningen.